Wat maakt Citrix Workspace een 'intelligent workspace'? (2024)

Home / / Wat de Citrix Workspace een ‘intelligent workspace’ maakt

Citrix Workspace is een digitale werkplek waar medewerkers vanaf elk apparaat bij kunnen. Citrix zelf omschrijft het als een intelligent werkplek omdat het veel handigheidjes voor het automatiseren van repetitieve taken en creëren van slimme workflows. We namen de demo van Citrix Workspace onder de loep om eens te kijken hoe handig dat is.

Bekijk ook onze Managed Workspace

Wat is Citrix Workspace?

Citrix Workspace is een van de nieuwste werkplekinnovaties van Citrix. De virtualisatiesoftwareleverancier ziet de digitale werkplek als belangrijk startpunt van de werkdag en als belangrijk portaal. Zo moet Citrix Workspace het eenvoudig maken om snel tussen verschillende applicaties te schakelen, waar deze zich ook bevinden.

Applicaties in private clouds, on-premise en populaire SaaS-applicaties zijn te integreren in de Workspace. Op basis van de rol van de eindgebruiker wordt de werkplek daarnaast context-afhankelijk. Dat wil zeggen dat de werkplek helemaal is toegespitst op het werk van de eindgebruiker. Mede hierdoor noemt Citrix het ook wel de ‘Intelligent Workspace’.

Lees ook: ‘Hoe ziet de smart workspace er van de toekomst uit?’

Waar Citrix Workspace uit bestaat:

Integraties met online en offline apps

Er zijn flink wat applicaties die integreren Citrix Workspace. In eerste instantie zijn het natuurlijk de Citrix apps die met Citrix Workspace integreren. Vanuit het portaal kun je bijvoorbeeld een gevirtualiseerde Windows 10 desktop openen, wat door Citrix Virtual Desktop mogelijk is.

Daarnaast integreert Citrix Workspace met populaire webapps zoals Salesforce, Google Drive (Calender), Jira en Office 365 en met lokale apps zoals de bekende ERP- of CRM-systemen. Denk aan Microsoft Dynamics of SAP. Een medewerker heeft dus alle applicaties op één plek.

Het is nog niet mogelijk om custom applicatie integraties toe te voegen zoals je misschien gewend bent bij Microsoft Teams of Slack. Plannen om een app store te ontwikkelen zijn er wel. Vanuit zo’n app store kun je dan als IT’er gecontroleerd apps toevoegen.

Wat maakt Citrix Workspace een 'intelligent workspace'? (1)

Apps openen vanuit het portaal

Binnen Citrix Workspace is het mogelijk om applicaties direct vanuit het portaal te gebruiken. Klik je bijvoorbeeld op Salesforce, dan opent Salesforce in hetzelfde venster en ben je al automatisch ingelogd. Dit gaat vrij soepeltjes en zonder al te veel vensters.

De technologie hierachter is autorisatiesoftware zoals software. Deze software zorgt ervoor dat je medewerkers slechts één keer in hoeven te loggen (Single Sign On) in de Citrix Workspace. Daarna herkent de technologie je profiel en alle rechten die daarbij horen. Lokale applicaties zijn daarnaast te virtualiseren met Citrix Virtual Apps, waardoor je ze ook rechtstreeks vanuit Citrix Workspace kunt runnen.

Het handigste is echter dat je niet constant hoeft te wisselen tussen allerlei tabbladen of vensters. Volgens een artikel van de Harvard Business Review werkt het constant wisselen tussen schermen, vensters en applicaties contraproductief. Citrix Workspace lijkt hiermee dat probleem te adresseren en op te lossen.

Alle bestanden op één plek

De meeste organisaties gebruiken meerdere plekken waar bestanden worden opgeslagen. Denk aan OneDrive en webapps zoals Dropbox of Google Drive. Vertrouwelijke gegevens worden daarnaast nog op een private fileserver opgeslagen die in een Nederlands datacenter staat.

Het lastige hieraan is dat al deze apps ook verschillende interfaces hebben en dat je in sommige gevallen eerst moet inloggen.

Citrix Workspace clustert al deze omgevingen en maakt het mogelijk om vanuit één interface toegang te krijgen tot de bestanden. Geen gedoe met inloggen met verschillende gebruikersaccounts, want je bent al ingelogd via SSO.

Wat maakt Citrix Workspace een 'intelligent workspace'? (2)

Een slimme feed

De echte intelligentie van Citrix Workspace zit in de manier waarop je werk gedaan krijgt. Via de zogenoemde smart feed krijg je informatie voorgeschoteld die direct om je aandacht vragen. De informatie wordt uit de gekoppelde apps gehaald.

Staat er bijvoorbeeld een openstaande factuur op jouw naam in Microsoft Dynamics die je nog moet goedkeuren, dan kun je die rechtstreeks vanuit de smart feed goedkeuren. Wil je meer informatie dan krijg je die met een simpele klik. In een nieuw tabblad wordt de informatie uit het financieel systeem gehaald en kun je de historie zien. In sommige gevallen kun je het ook doorsturen naar Microsoft Teams.

Naast facturen kun je in de smart feed bijvoorbeeld grafieken zien, uitgavenrapportages, vergaderingen, aanvragen voor vrije dagen, feedback op je Office-documenten. De informatie die je voorgeschoteld krijgt is sterk afhankelijk van je rol, het type apps die gekoppeld zijn en de inrichting van je Citrix Workspace omgeving.

Wat maakt Citrix Workspace een 'intelligent workspace'? (3)

Een slimme assistent

Naast de smart feed die herkent welke taken voor jouw relevant zijn, heb je ook nog een virtuele assistent tot je beschikking. Deze assistent is een bot die op basis van je rol en gedrag in de applicaties suggesties kan voorschotelen.

Stel dat er in je smart feed ziet dat er een nieuwe medewerker is. De virtuele assistent in Citrix Workspace voorspelt dan dat jij je afvraagt wie die nieuwe medewerker is. Als je de vraag daadwerkelijk stelt, dan krijg je de gegevens van die persoon voorgeschoteld in het chatscherm.

Hoe meer vragen je stelt, hoe slimmer de assistent wordt. De bot zal nog net geen facturen voor je goedkeuren, maar veel zal het niet schelen. 😉

Wat maakt Citrix Workspace een 'intelligent workspace'? (4)

Voorgeschotelde acties

Sommige acties zijn zo veelvoorkomend en repetitief dat je ze zo eenvoudig mogelijk wilt maken. Denk aan declaraties, aanvragen van vrije dagen, het toevoegen van nieuwe gebruikers voor een populaire werkapplicatie of het inschieten van een ticket naar de IT-servicedesk.

Binnen Citrix Workspace is het mogelijk om een aantal van dit soort acties uit te lichten. Aan de rechterkant van de applicatie kunnen gebruikers de optie zien en het binnen één klik uitvoeren. Dat is een terugkerend element wat je bij vrijwel alle onderdelen van de werkplek ziet. Het moet vooral eenvoudig zijn voor de eindgebruiker om werk gedaan te krijgen.

Wat maakt Citrix Workspace een 'intelligent workspace'? (5)

Overal dezelfde interface

Een ander belangrijk onderdeel van Citrix Workspace is dat het op elk apparaat hetzelfde werkt. Het maakt niet uit of je de werkplek via je smartphone, tablet, thin client of laptop benaderd: op elke plek is de werkplek hetzelfde en gesynchroniseerd.

De medewerker kan dus altijd en overal aan het werk op elk gewenst device.

Citrix Workspace: altijd op maat

Het is nog even wachten tot deze omgeving door Citrix volledig beschikbaar is voor het grote publiek. Duidelijk is al wel dat het per organisatie verschilt hoe je dit het best in kunt zetten.

Ben je benieuwd geworden naar de mogelijkheden van Citrix Workspace? Onze Citrix-specialisten laten je graag een keer een demo zien in de praktijk. Neem contact op voor meer informatie.

Video: Citrix Workspace demonstratie

In onderstaande video van Citrix zie je een aantal van de genoemde features.

Wat maakt Citrix Workspace een 'intelligent workspace'? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 5323

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.